Workshopy

Naša spoločnosť nepravidelne organizuje rôzne školenia a workshopy venované 3D technológiám. Klienti na nich môžu získať rôzne praktické znalosti a overiť si ich priamo pri práci s 3D tlačiarňou. Špecifickú pozornosť venujeme workshopom pre začiatočníkov – tam klientov oboznamujeme so základmi 3D tlače, celkovým fungovaním tlačiarní, ich kalibráciou a programovým vybavením. Cieľom je, aby si každý účastník z workshopu odnášal praktické znalosti, preto má každý k dispozícii 3D tlačiareň a priestor na kreatívnu realizáciu.

Zoznam pod-kategórií v kategórii Workshopy:

Zoznam stránok Workshopy: