Ponúkame autorskú tvorbu 3D modelov v rôznych programoch a výstupných formátoch. Častou požiadavkou klientov je i prekresľovanie 3D modelu z dodaných papierových podkladov alebo konverzia z existujúcich formátov do kompatibilných formátov pre ďalšie spracovanie.

  

Príklady modelov:

 

 

  

 

 

Cesta od modelu k 3D realite (nový držiak na pokrievku):