Ako môžu pomôcť 3D tlačiarne?

Technológia 3D tlače je vhodná na prototypovanie, nie na masovú výrobu. Zároveň je ale 3D tlač možné použiť pri menších počtoch výtlačkov v pomerne krátkom čase. Na Slovensku počas krízovej situácie vzniklo niekoľko projektov pre pomoc zdravotníkom ako odpoveď na akútnu potrebu ochranných pomôcok.

Naša firma rozdala v mesiacoch marec-apríl desiatky vytlačených ochranných štítov. Radi sme priamo bezplatne pomohli a pomáhame ďalej.